Spor Bahisleri Ve Bahis Bağımlılığı

Spor Bahisleri Ve Bahis BağımlılığıBahis oyunlarında kimi zaman sınırlar aşılabilmektedir. Bu sınırların aşılması da bahis bağımlılığı olarak adlandırılmakta ve hem kişiye, hem topluma hem de aile yapısına ciddi zararlar vermektedir. Gerçekten bahis oyuncuları bu açıdan azami dikkat sarf etmeli ve bahis oyunlarının sadece eğlence amaçlı olması gerektiğini; bundan dolayı hiçbir zaman başlıca gelir kaynaklarından bir tanesi olarak görülemeyeceğini kanıksamalıdır. Şüphesiz ki bağımlılıktan kurtulmanın ve bu bağımlılığı önlemenin öncelikli yolu kişinin mantıklı düşünme kabiliyetine sahip olmasıdır. Şayet bu kabiliyet mevcut ise ne bağımlılık oluşacak ne de kişi ya da diğer bireyler bundan en ufak bir zarar görecektir. Aynı zamanda bilinmelidir ki bağımlılıktan zarar gören sadece bahis bağımlısı bireyin kendisi değildir. Bireyin ailesi ve toplum da bu durumdan ciddi zararlar görür.

Bireyin ve Ailesinin Gördüğü Zararlar

Bireyin gördüğü zararlar düşünüldüğü zaman şüphesiz ki ilk olarak akla maddi zararlar gelecektir. Gerçekten bahis bağımlılığı maddi açıdan çok ciddi ölçüde zararlara sebep olmaktadır. Ne de olsa bağımlılık kişinin mantığını ve sağlıklı düşünebilme yetisini esir alan bir durumdur. Hal böyle olunca da kişi kazanma hırsı ile daha fazla bahis yapma arzusuna sahip olacak, sonuç olarak daha fazla kayıp yaşayacaktır. Aynı zamanda kaybedilen tutarlar psikolojik anlamda da bireye ciddi zararlar verecek ve bu durumda kişilik bozukluklarına varıncaya dek ciddi sorunlar ile karşılaşılması söz konusu olabilecektir. Bahis oyunlarına harcanan zamandan dolayı birey ailesine de yeteri kadar vakit ayırmayacak ve başta çocukları olmak üzere aile yapısının maddi ve manevi açıdan çökmesine neden olacaktır. Her şeyden evvel bahis bağımlısı birey çocuklarının geleceğini bahis siteleri içerisinde harcayacaktır.

Bahis Bağımlılığının Topluma Olan Zararları

Bahis bağımlılığı toplumsal yapı açısından düşünüldüğü zaman da önemli sorunlar meydana getirir. Bu sorunların başında haksız kazanç sağlama halinin meşruiyet kazanması gelir. Hal böyle olunca da toplumdaki emek ve hakka dayanan kazanç sağlama anlayışı ciddi yaralar alacaktır. Bu durum gelecek nesilleri de etkileyecek ve büyüklerini örnek alan nesiller yetişmesi suretiyle canlı bahis bağımlılığı nesiller arasında yayılacaktır.

Bağımlılıktan Nasıl Kurtulunur?

Bahis bağımlılığından kurtulmak için kişi ilk olarak bağımlılığı zihninde sona erdirmelidir. Şöyle ki, bahis oyunları ile gelir elde etmenin mümkün olamayacağı ve bahisten elde edilen gelirin hiçbir zaman başlıca bir kaynak olarak görülemeyeceği kanıksanmalıdır. Akabinde bahis oyunlarının sınırı aşıldığı zaman kişiyi ne denli zor duruma düşürdüğü ve bağımlılık seviyesine vardığı görülebilecektir. Bu durumdan kurtulmak için bahis bağımlısı birey bir süreliğine internet kullanımını bırakabilir ve bahis oyunlarının icra edildiği mekanlardan uzak durabilir. Aynı zamanda spor bahisleri yapmasının pratikte de önlenmesi adına birey kartlarının ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek düzeydeki parasının da güvendiği bir yakını tarafından bir süreliğine alıkonulmasını isteyebilecek.